مدرنیته انتخاباتی ؛ شبکه های اجتماعی در انتخابات 94 چه نقشی دارند؟

شبکه های اجتماعی هر نقشی که در جامعه امروز داشته باشند و هر قدر از آسیب های آنها سخن گفته شود، اما نمی توان از تاثیرات موثر و مثبت آنها در اطلاع رسانی به سادگی گذشت. حالا هر شهروند خود به عنوان یک رسانه عمل می کند و خبرهایی را که برایش جذابیت دارد و برای دیگر شهروندان مفید می داند، در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد. تمام شبکه های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی موبایلی تلگرام گروه هایی را در دل خود دارند که محل تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن اخبار حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی …

اخبار

خرید غذا