در بابل ؛ رقابت کاری که به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد

در بابل ؛ رقابت کاری که به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد
پایگاه خبری خزر : فردی که با راه اندازی گروهی در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به درج مطالبی کذب علیه همکار خود نموده بود توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان بابل شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ �سید محسن جعفری فرمانده انتظامی شهرستان بابل در گفتگویی در تشریح این خبر اعلام کرد : در پی مراجعه فردی، با ارائه مرجوعه قضایی…

در بابل ؛ رقابت کاری که به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد

پایگاه خبری خزر : فردی که با راه اندازی گروهی در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به درج مطالبی کذب علیه همکار خود نموده بود توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان بابل شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ �سید محسن جعفری فرمانده انتظامی شهرستان بابل در گفتگویی در تشریح این خبر اعلام کرد : در پی مراجعه فردی، با ارائه مرجوعه قضایی…
در بابل ؛ رقابت کاری که به خصومت شخصی در تلگرام منجر شد

کیمیا دانلود