حداد عادل ، آقا تهرانی و گوشی+ عکس

تدبیر24  : عکس زیر در فضای مجازی منتشر شده است. حدادعادل و آقاتهرانی در حال تماشای یک تلگرام که متن آن حمایت از کاظم جلالی است.

دانلود فیلم خارجی