5 دلیل برتری تلگرام نسبت به واتس اپ

5 دلیل برتری تلگرام نسبت به واتس اپ
بدون شک، نرم افزار پیام رسان تلگرام در حال حاضر یکی از جدی ترین رقبای واتس اپ به حساب می آید.
این در حالی است که در برخی موارد، تلگرام قابلیت هایی را پیش روی کاربران قرار می دهد که هنوز در نرم افزار بالغ تر یعنی واتس اپ دراختیار کاربران قرار نگرفته است. در ادامه نگاهی به قابلیت هایی از این دست خواهیم داشت.
ویرایش پیام ها
اشتباه تایپی یا ارسال پیامی که دقیقا منظور شما را به طرف مقابل انتقال نداده می تواند دلیلی برای نیاز به ویرایش پیام های ارسالی باشد. با این هدف، نرم افزار پیام رسان تلگرام در به …

5 دلیل برتری تلگرام نسبت به واتس اپ

بدون شک، نرم افزار پیام رسان تلگرام در حال حاضر یکی از جدی ترین رقبای واتس اپ به حساب می آید.
این در حالی است که در برخی موارد، تلگرام قابلیت هایی را پیش روی کاربران قرار می دهد که هنوز در نرم افزار بالغ تر یعنی واتس اپ دراختیار کاربران قرار نگرفته است. در ادامه نگاهی به قابلیت هایی از این دست خواهیم داشت.
ویرایش پیام ها
اشتباه تایپی یا ارسال پیامی که دقیقا منظور شما را به طرف مقابل انتقال نداده می تواند دلیلی برای نیاز به ویرایش پیام های ارسالی باشد. با این هدف، نرم افزار پیام رسان تلگرام در به …
5 دلیل برتری تلگرام نسبت به واتس اپ

خبر جدید