17 میلیون اخاذی از دختر جوان برای یک دوستی!

17 میلیون اخاذی از دختر جوان برای یک دوستی!
در پی مراجعه خانمی به «پلیس فتا» مبنی بر مورد تهدید و اخاذی قرار گرفتن در شبکه اجتماعی تلگرام موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

17 میلیون اخاذی از دختر جوان برای یک دوستی!

در پی مراجعه خانمی به «پلیس فتا» مبنی بر مورد تهدید و اخاذی قرار گرفتن در شبکه اجتماعی تلگرام موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
17 میلیون اخاذی از دختر جوان برای یک دوستی!

خرید بک لینک

عکس