یادداشت بعیدی نژاد درباره اصرار بعضی افراد بر ارتباط برجام با بحث موشکی

یادداشت بعیدی نژاد درباره اصرار بعضی افراد بر ارتباط برجام با بحث موشکی
به گزارش ایسکانیوز، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرده ، آمده است: درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
در صورتیکه دیگر این موضوع اظهر من الشمس است که آمریکا وقتی موفق نشد در محکومیت فعالیت های مشروع کشورمان در خصوص آزمایشات موشکی تأییدی از شورای امنیت بگیرد مجبور شد …

یادداشت بعیدی نژاد درباره اصرار بعضی افراد بر ارتباط برجام با بحث موشکی

به گزارش ایسکانیوز، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرده ، آمده است: درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
در صورتیکه دیگر این موضوع اظهر من الشمس است که آمریکا وقتی موفق نشد در محکومیت فعالیت های مشروع کشورمان در خصوص آزمایشات موشکی تأییدی از شورای امنیت بگیرد مجبور شد …
یادداشت بعیدی نژاد درباره اصرار بعضی افراد بر ارتباط برجام با بحث موشکی

بک لینک