گلزنى نورى در قطر

گلزنى نورى در قطر
به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، محمد نورى، کاپیتان ایرانى تیم مسیمیر موفق شد در جریان تساوى امروز تیمش در دیدار تدارکاتى برابر الخریطیات گل تیمش را به ثبت برساند.
محمد نورى که بعد از چند هفته دورى از ترکیب این تیم به دلیل مصدومیت برخلاف حال و روز تیمش از نظر فنى شرایط خوبى دارد، در این بازى عملکرد خوبى از خود به جا گذاشت و روى حرکتى دیدنى تک گل تیمش را به ثمر رساند.

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews

گلزنى نورى در قطر

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، محمد نورى، کاپیتان ایرانى تیم مسیمیر موفق شد در جریان تساوى امروز تیمش در دیدار تدارکاتى برابر الخریطیات گل تیمش را به ثبت برساند.
محمد نورى که بعد از چند هفته دورى از ترکیب این تیم به دلیل مصدومیت برخلاف حال و روز تیمش از نظر فنى شرایط خوبى دارد، در این بازى عملکرد خوبى از خود به جا گذاشت و روى حرکتى دیدنى تک گل تیمش را به ثمر رساند.

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews
گلزنى نورى در قطر

دانلود ها پلاس

عرفان دینی