گفتگوی کاربر تلگرام با دبیرکل حزب کارگزاران/کرباسچی کاربر را مسدود کرد+عکس

دولت بهار: یکی از کاربران تلگرام بعد از اینکه با کرباسچی ارتباط برقرار کرد و مفاسد اقتصادی وی را یادآوری کرد، بدون هیچ پاسخی بلافاصله توسط دبیرکل حزب کارگزارن مسدود شد.

پرس نیوز

اخبار کارگران