کنایه احمد توکلی به گشت نامحسوس

کنایه احمد توکلی به گشت نامحسوس
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی نسبت به گشت های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: بسم الله… اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری …

کنایه احمد توکلی به گشت نامحسوس

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی نسبت به گشت های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: بسم الله… اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری …
کنایه احمد توکلی به گشت نامحسوس

پسورد نود 32

اخبار دنیای دیجیتال