کلاهبرداری 100میلیونی از خانم روان شناس

کلاهبرداری 100میلیونی از خانم روان شناس
به گزارش شهرآراآنلاین، زن جوانی که به علت چک برگشتی جلب و به کلانتری24 آورده شده بود، در مقابل کارشناس اجتماعی این کلانتری از راز زندگی اش پرده برداشت و گفت: «فارغ التحصیل رشته روان شناسی هستم. با شوهرم مشکل داشتم و رابطه میان ما بسیار سرد بود. حاصل زندگی من و همسرم فرزندی بود که او نیز در این رابطه گرفتار شده بود تا اینکه من وشوهرم به دلیل مشکلات از یکدیگر جدا شدیم.»
این زن 34ساله ادامه داد: «در شبکه اجتماعی تلگرام با مردی جوان آشنا شدم. او با حرف هایش مرا خام خود کرده بود و از فعالیت های اقتصادی و …

کلاهبرداری 100میلیونی از خانم روان شناس

به گزارش شهرآراآنلاین، زن جوانی که به علت چک برگشتی جلب و به کلانتری24 آورده شده بود، در مقابل کارشناس اجتماعی این کلانتری از راز زندگی اش پرده برداشت و گفت: «فارغ التحصیل رشته روان شناسی هستم. با شوهرم مشکل داشتم و رابطه میان ما بسیار سرد بود. حاصل زندگی من و همسرم فرزندی بود که او نیز در این رابطه گرفتار شده بود تا اینکه من وشوهرم به دلیل مشکلات از یکدیگر جدا شدیم.»
این زن 34ساله ادامه داد: «در شبکه اجتماعی تلگرام با مردی جوان آشنا شدم. او با حرف هایش مرا خام خود کرده بود و از فعالیت های اقتصادی و …
کلاهبرداری 100میلیونی از خانم روان شناس

نخبگان