کلاس در استاد دانشگاه ویسکانسین به جهانگیری

کلاس در استاد دانشگاه ویسکانسین به جهانگیری
خبرنامه دانشجویان ایران: در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری، پروفسور عبدالله صوفی با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس دفتر حسن روحانی آموزش دهد.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشجو، در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری درباره «خسارات ارزی در دولت قبل»، پروفسور عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس …

کلاس در استاد دانشگاه ویسکانسین به جهانگیری

خبرنامه دانشجویان ایران: در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری، پروفسور عبدالله صوفی با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس دفتر حسن روحانی آموزش دهد.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشجو، در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری درباره «خسارات ارزی در دولت قبل»، پروفسور عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس …
کلاس در استاد دانشگاه ویسکانسین به جهانگیری

free download movie

تکست آهنگ