کتابی که برای تلگرامی ها نگارش شد

کتابی که برای تلگرامی ها نگارش شد
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب «نقاره خانه» جدیدترین اثر محمد عکاف در سرای اهل قلم رونمایی شد، کتابی که به گفته نویسنده اش برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته است.

کتابی که برای تلگرامی ها نگارش شد

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب «نقاره خانه» جدیدترین اثر محمد عکاف در سرای اهل قلم رونمایی شد، کتابی که به گفته نویسنده اش برای نسل تلگرام و اینستاگرام نوشته است.
کتابی که برای تلگرامی ها نگارش شد

بک لینک رنک 5

استخدام