کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود

کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود
سلامانه :  اولین جلسه از سری نشست های بررسی پدیده دختران فرار از منظر حقوقی، در سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، در این جلسه که سه شنبه 14 اردیبهشت ماه و به همت اداره حقوقی این سازمان برگزار شد چهره هایی همچون پروفسور حسین باهر، دکتر حسن فدایی مشاور معاون حقوق بشر قوه قضائیه، فریدون امیرآبادی سرپرست دادسرای ارشاد و همچنین خانم خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال به بحث و بررسی پدیده دختران فرار پرداختند.
در این نشست همچنین …

کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود

سلامانه :  اولین جلسه از سری نشست های بررسی پدیده دختران فرار از منظر حقوقی، در سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، در این جلسه که سه شنبه 14 اردیبهشت ماه و به همت اداره حقوقی این سازمان برگزار شد چهره هایی همچون پروفسور حسین باهر، دکتر حسن فدایی مشاور معاون حقوق بشر قوه قضائیه، فریدون امیرآبادی سرپرست دادسرای ارشاد و همچنین خانم خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال به بحث و بررسی پدیده دختران فرار پرداختند.
در این نشست همچنین …
کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود

فروش بک لینک

میهن دانلود