کانال تلگرام نامزدهای انتخاباتی چند عضو دارد؟

در روزهای منتهی به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای این انتخابات رونق بیشتری گرفته است و متقاضیان ورود به دو مجلس مهم ایران، از هر فضایی به منظور تبلیغ خود استفاده می کنند.

دانلود ها پلاس

کانون نماز