کاسیاس یواشکی ازدواج کرد+عکس

کاسیاس یواشکی ازدواج کرد+عکس
ورزش جهان-ایکر کاسیاس ، اسطوره رئال هفته گذشته بدون آن که هیچ خبری را در اختیار رسانه ها قرار بدهد مراسم ازدواجش را در کنار نزدیکان خودش و همسرش برگزار کرد.
این مراسم که بسیار جمع و جور بود بدون حضور هیچ غریبه ای برگزار شد. با توجه به شخصیت رسانه ای کاسیاس و زوجش انتظار می رفت که مراسم ازدواجش بسیار پر سر و صدا باشد اما ایکر ترجیح داد که بدون سر و صدا با سارا ازدواج کند.
این دو قریب به هفت سال بود که همدیگر را می شناختند و پسرشان مارتین در حال حاضر دو ساله است.

————–
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر …

کاسیاس یواشکی ازدواج کرد+عکس

ورزش جهان-ایکر کاسیاس ، اسطوره رئال هفته گذشته بدون آن که هیچ خبری را در اختیار رسانه ها قرار بدهد مراسم ازدواجش را در کنار نزدیکان خودش و همسرش برگزار کرد.
این مراسم که بسیار جمع و جور بود بدون حضور هیچ غریبه ای برگزار شد. با توجه به شخصیت رسانه ای کاسیاس و زوجش انتظار می رفت که مراسم ازدواجش بسیار پر سر و صدا باشد اما ایکر ترجیح داد که بدون سر و صدا با سارا ازدواج کند.
این دو قریب به هفت سال بود که همدیگر را می شناختند و پسرشان مارتین در حال حاضر دو ساله است.

————–
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر …
کاسیاس یواشکی ازدواج کرد+عکس

فیلم سریال آهنگ

خبر اسلامی