کاریکاتور:موشک سواری تلگرامی در فضای انتخابات!

تلگرام و فضای مجازی، بعنوان جدی ترین ابزار در اختیار جریان های سیاسی و کاندیداهای انتخاباتی است!

اخبر جهان

دانلود آهنگ آذری