کارمان را با 60 عضو شروع کردیم/ 60 شاعر از کانال «جواز نوکری» حمایت می کنند

کارمان را با 60 عضو شروع کردیم/ 60 شاعر از کانال «جواز نوکری» حمایت می کنند
بسیج مداحان: به گفت وگو با مرتضی شرقی، مدیر پرجمعیت ترین کانال شعر و سبک مداحی در تلگرام با عنوان «پایگاه شعر و سبک جواز نوکری» پرداختیم که متن کامل این مصاحبه در ادامه خبر آمده است.

کارمان را با 60 عضو شروع کردیم/ 60 شاعر از کانال «جواز نوکری» حمایت می کنند

بسیج مداحان: به گفت وگو با مرتضی شرقی، مدیر پرجمعیت ترین کانال شعر و سبک مداحی در تلگرام با عنوان «پایگاه شعر و سبک جواز نوکری» پرداختیم که متن کامل این مصاحبه در ادامه خبر آمده است.
کارمان را با 60 عضو شروع کردیم/ 60 شاعر از کانال «جواز نوکری» حمایت می کنند

لایسنس نود 32 ورژن 7

فانتزی