چیستی تمدن و فرهنگ از منظر حجت الاسلام خسروپناه

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام خسروپناه در کانال تلگرام خود به تشریح چیستی تمدن و فرهنگ پرداخته است که متن آن در ادامه آمده است؛
تمدن : تعاریف مختلفی برای تمدن و فرهنگ بیان شده است. تمدن در لغت نامه دهخدا به معنای تخلق به اخلاق شهر آمده است. تمدن یعنی انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل حرفه، گذار از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت، اقامت کردن در شهر و شهرنشینی. تمدن معنایی مجازی هم دارد: تربیت و ادب. از این رو می توان گفت که تمدن داشتن یعنی دارای تربیت بودن و در مرحله کامل تربیت اجتماعی قرار …

روزنامه قانون

تکنولوژی جدید