چگونه از شر تبلیغات تلگرامی خلاص شوید

با استقبال گسترده کاربران از اپلیکیشن ارتباطی تلگرام، به همان میزان شمار پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است. به طوری که در حال حاضر روزانه هر کاربر ممکن است بیش از 10 پیام تبلیغاتی در تلگرام خود دریافت کند و این موضوع بسیار آزاردهنده شده است.

سایت «الف» در ادامه نوشت: سازندگان تلگرام نیز برای جلوگیری از ارسال پیام های تبلیغاتی در تلگرام نیز بیکار ننشسته اند و از مدتی قبل به مقابله با آن برخاستند.

در ابتدا پیام های تبلیغاتی از طریق شماره های تبلیغاتی و همانند SMSهای …

کیمیا دانلود

مرجع سلامتی