چرا جمهوری اسلامی به دنبال سرور تلگرام است؟

چرا جمهوری اسلامی به دنبال سرور تلگرام است؟
بی بی سی، ندا سانیچ : شورای عالی فضای مجازی در ایران به ریاست حسن روحانی به شبکه های پیام رسان آنلاین یک سال فرصت داده که سرور خود را به ایران منتقل کنند.
در این مصوبه که شنبه هشتم خرداد تصویب شده، نامی از تلگرام برده نشده است، اما از آنجا که در حال حاضر تلگرام پرکاربردترین پیام رسان موبایلی در ایران است، تصور می شود که منظور اصلی شورای عالی فضای مجازی این شبکه باشد.
در دو کشور ایران و ازبکستان تلگرام شبکه اصلی پیام رسان آنلاین است. خبرگزاری مهر می گوید که محبوبیت این شبکه در ایران به اندازه ای است …

چرا جمهوری اسلامی به دنبال سرور تلگرام است؟

بی بی سی، ندا سانیچ : شورای عالی فضای مجازی در ایران به ریاست حسن روحانی به شبکه های پیام رسان آنلاین یک سال فرصت داده که سرور خود را به ایران منتقل کنند.
در این مصوبه که شنبه هشتم خرداد تصویب شده، نامی از تلگرام برده نشده است، اما از آنجا که در حال حاضر تلگرام پرکاربردترین پیام رسان موبایلی در ایران است، تصور می شود که منظور اصلی شورای عالی فضای مجازی این شبکه باشد.
در دو کشور ایران و ازبکستان تلگرام شبکه اصلی پیام رسان آنلاین است. خبرگزاری مهر می گوید که محبوبیت این شبکه در ایران به اندازه ای است …
چرا جمهوری اسلامی به دنبال سرور تلگرام است؟

بازی