پیش بینی توکلی از نتیجه انتخابات در تهران

احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت: من از حضور و ائتلاف اصلاح طلب ها احساس خطر نمی کنم. همچنین از مشارکتشان در انتخابات دفاع هم می کنم، آن هم به دلیل افزایش حضور و مشارکت مردم. اما فکر می کنم که برنده انتخابات در تهران اصولگرایان هستند.

اخبر جهان

کانون نماز