پیام مهرداد اولادی در تلگرام: قدر هم دیگر را بدانیم

پیام مهرداد اولادی در تلگرام: قدر هم دیگر را بدانیم
آی اسپورت- یکی از دوستان مهرداد اولادی پس از فوت او از صفحه تلگرامش عکس گرفت. تصویری که نشان می دهد اولادی حال و روز خوبی در این چند روز نداشت.

پیام مهرداد اولادی در تلگرام: قدر هم دیگر را بدانیم

آی اسپورت- یکی از دوستان مهرداد اولادی پس از فوت او از صفحه تلگرامش عکس گرفت. تصویری که نشان می دهد اولادی حال و روز خوبی در این چند روز نداشت.
پیام مهرداد اولادی در تلگرام: قدر هم دیگر را بدانیم

فروش بک لینک

خبر جدید