پسر پرحاشیه تلگرام با سپردن وثیقه آزاد شد

مرد جوانی که انتشار تصاویرش با دختران در تلگرام وی را در برابر اتهام سنگینی قرار داده بود برخلاف شایعات به اعدام محکوم نشده است

عکس

لردگان