پرداخت ۶۵۸۳ میلیاردریال تسهیلات درقالب طرح توسط بانک کشاورزی استان مرکزی

پرداخت ۶۵۸۳ میلیاردریال تسهیلات درقالب طرح توسط بانک کشاورزی استان مرکزی
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، این میزان تسهیلات به 2829 نفرمتقاضی پرداخت شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصدرشد داشت.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

پرداخت ۶۵۸۳ میلیاردریال تسهیلات درقالب طرح توسط بانک کشاورزی استان مرکزی

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، این میزان تسهیلات به 2829 نفرمتقاضی پرداخت شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصدرشد داشت.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
پرداخت ۶۵۸۳ میلیاردریال تسهیلات درقالب طرح توسط بانک کشاورزی استان مرکزی

تلگرام