ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است

ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است
سرویس خارجی: ویکی لیکس فاش کرد، رئیس جمهوری موقت برزیل مخبر سفارت برای سازمان اطلاعات آمریکا بوده است. به گزارش راشاتودی، براساس اطلاعات وبسایت افشاگر ویکی لیکس مشخص شد که میشل تمر، رئیس جمهوری موقت برزیل با سفارت آمریکا در برزیل از طریق تلگرام ارتباط داشته و چنین ارتباطی برای استفاده رسمی و حساس بوده است. دو سند افشا شده از سوی ویکی لیکس مربوط به 11 ژانویه 2006 و 21 ژوئن 2006 است.
در این اسناد آمده است که وی اوضاع سیاسی در کشور را در جریان ریاست جمهوری «لوییس ایناسیو لولا داسیلوا» با مقام های …

ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است

سرویس خارجی: ویکی لیکس فاش کرد، رئیس جمهوری موقت برزیل مخبر سفارت برای سازمان اطلاعات آمریکا بوده است. به گزارش راشاتودی، براساس اطلاعات وبسایت افشاگر ویکی لیکس مشخص شد که میشل تمر، رئیس جمهوری موقت برزیل با سفارت آمریکا در برزیل از طریق تلگرام ارتباط داشته و چنین ارتباطی برای استفاده رسمی و حساس بوده است. دو سند افشا شده از سوی ویکی لیکس مربوط به 11 ژانویه 2006 و 21 ژوئن 2006 است.
در این اسناد آمده است که وی اوضاع سیاسی در کشور را در جریان ریاست جمهوری «لوییس ایناسیو لولا داسیلوا» با مقام های …
ویکی لیکس: رئیس جمهوری موقت برزیل جاسوس آمریکا است

بک لینک رنک 7

فانتزی