وقتی کلمات شاهدان بی زبان یک نسل می شوند

در روزگاری که نه اینترنت بود و نه تلگرام و شبکه های اجتماعی جورواجور، یک تکه کاغذ، یک عدد خودکار کار تمام این وسایل ارتباطی را انجام می داد.

خرید غذا

صبحانه