وطن امروز: هاشمی را زنده می خواهیم

وطن امروز: هاشمی را زنده می خواهیم
اتحاد خبر:روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت؛
1- از آن دست خبرهایی است که نمی شود به راحتی از آن گذشت. هنوز هم مشخص نیست تا چه اندازه این خبر موثق است. هیچ منبع رسمی تاکنون صحت آن را تایید نکرده است. باز هم همانند اخبار و شنیده های غیررسمی دیگر، این تلگرام بوده که منشأ انتشار این خبر بوده است. از همان ابتدای انتشار خبر در تلگرام، به سرعت در کانال ها و گروه های مختلف دست به دست شد. خلاصه خبر این است: «واردات 200 هزار دلار دستمال توالت به کشور در سال 94»!
چه خبر است مگر؟! آیا رونق اقتصادی به مصرف دستمال …

وطن امروز: هاشمی را زنده می خواهیم

اتحاد خبر:روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت؛
1- از آن دست خبرهایی است که نمی شود به راحتی از آن گذشت. هنوز هم مشخص نیست تا چه اندازه این خبر موثق است. هیچ منبع رسمی تاکنون صحت آن را تایید نکرده است. باز هم همانند اخبار و شنیده های غیررسمی دیگر، این تلگرام بوده که منشأ انتشار این خبر بوده است. از همان ابتدای انتشار خبر در تلگرام، به سرعت در کانال ها و گروه های مختلف دست به دست شد. خلاصه خبر این است: «واردات 200 هزار دلار دستمال توالت به کشور در سال 94»!
چه خبر است مگر؟! آیا رونق اقتصادی به مصرف دستمال …
وطن امروز: هاشمی را زنده می خواهیم

خرید بک لینک

موسیقی