وزیر ارتباطات: ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد

وزیر ارتباطات: ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و من باید این اطلاعات را به مردم بدهم که چنین مسئله ای صحت ندارد.
 محمود واعظی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از دو سال توانستیم زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات را به وجود بیاوریم، در ابتدای کار پهنای باند داخل را از 624 گیگ به 4 هزار گیگا بایت افزایش دادیم و امیدواریم تا پایان امسال به 10 هزار گیگا بایت ارتقا یابد تا در زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات اشکال نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینک …

وزیر ارتباطات: ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و من باید این اطلاعات را به مردم بدهم که چنین مسئله ای صحت ندارد.
 محمود واعظی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از دو سال توانستیم زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات را به وجود بیاوریم، در ابتدای کار پهنای باند داخل را از 624 گیگ به 4 هزار گیگا بایت افزایش دادیم و امیدواریم تا پایان امسال به 10 هزار گیگا بایت ارتقا یابد تا در زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات اشکال نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینک …
وزیر ارتباطات: ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد

فانتزی