واکنش پلیس فتا به ادعای هک ۱۵ میلیون عضو ایرانی تلگرام

واکنش پلیس فتا به ادعای هک ۱۵ میلیون عضو ایرانی تلگرام
پلیس فتا در واکنش به ادعای رویترز مبنی بر هک اطلاعات ۱۵ میلیون کاربر ایرانی عضو تلگرام، با رد این ادعا توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

واکنش پلیس فتا به ادعای هک ۱۵ میلیون عضو ایرانی تلگرام

پلیس فتا در واکنش به ادعای رویترز مبنی بر هک اطلاعات ۱۵ میلیون کاربر ایرانی عضو تلگرام، با رد این ادعا توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
واکنش پلیس فتا به ادعای هک ۱۵ میلیون عضو ایرانی تلگرام

خبر دانشجویی