واکنش رحمتی به ناداوری در مسابقه بهداد +عکس

واکنش رحمتی به ناداوری در مسابقه بهداد +عکس
کاپیتان تیم فوتبال استقلال در کانال تلگرام خود با انتشار متنی نسبت به ناداوری در مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ۲۰۱۶ ریو واکنش نشان داد.

واکنش رحمتی به ناداوری در مسابقه بهداد +عکس

کاپیتان تیم فوتبال استقلال در کانال تلگرام خود با انتشار متنی نسبت به ناداوری در مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ۲۰۱۶ ریو واکنش نشان داد.
واکنش رحمتی به ناداوری در مسابقه بهداد +عکس

فیلم سریال آهنگ