هکر هتاک تلگرام دستگیر شد

هکر هتاک تلگرام دستگیر شد
فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.

هکر هتاک تلگرام دستگیر شد

فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.
هکر هتاک تلگرام دستگیر شد

بک لینک رنک 7

مرکز فیلم