همان کارون همیشگی/ عکس

همان کارون همیشگی/ عکس
بارش های بهاری سال ۹۵ که از هفته گذشته در نیمه غربی کشور به اوج خود رسید علی رغم آن که موجب طغیان رودخانه دز در شمال خوزستان شد اما جان تازه ای به رودخانه کارون که سال ها از خشکی رنج می برد، داد. حال می توان گفت کارون، دوباره کارون شده است. این را از حضور مردمانی که دوباره برای دیدن کارون همیشه خروشان به کنار این رودخانه آمده اند می توان فهمید. هر چند که دیگر خروشان نیست!

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

همان کارون همیشگی/ عکس

بارش های بهاری سال ۹۵ که از هفته گذشته در نیمه غربی کشور به اوج خود رسید علی رغم آن که موجب طغیان رودخانه دز در شمال خوزستان شد اما جان تازه ای به رودخانه کارون که سال ها از خشکی رنج می برد، داد. حال می توان گفت کارون، دوباره کارون شده است. این را از حضور مردمانی که دوباره برای دیدن کارون همیشه خروشان به کنار این رودخانه آمده اند می توان فهمید. هر چند که دیگر خروشان نیست!

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
همان کارون همیشگی/ عکس

فروش بک لینک

خبر جدید