هشدار چهار سال پیش رهبرانقلاب در مورد تحریم ها

هشدار چهار سال پیش رهبرانقلاب در مورد تحریم ها
شهیدخبر(شهیدنیوز): کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع سخنان هشدار آمیز رهبر انقلاب در چهار سال قبل در مورد مذاکره و تحریم ها منتشر کرد.

هشدار چهار سال پیش رهبرانقلاب در مورد تحریم ها

شهیدخبر(شهیدنیوز): کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع سخنان هشدار آمیز رهبر انقلاب در چهار سال قبل در مورد مذاکره و تحریم ها منتشر کرد.
هشدار چهار سال پیش رهبرانقلاب در مورد تحریم ها

کانون نماز