هشدار جدی به مخلان فضای انتخاباتی در تلگرام

دستگاه قضایی با کسانیکه بخواهند در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کوچکترین خللی در مسیر انتخابات ایجاد کرده و تخلفاتی انجام دهند سریعاً برخورد خواهد کرد.

تلگرام

خرید backlink