نقش شبکه های اجتماعی در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر

نقش شبکه های اجتماعی در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر
یک فعال فضای مجازی در یادداشتی به تحلیل نقش این شبکه ها در انتخابات اخیر و رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان در فضای مجازی پرداخت و نوشت: در عرصه سیاست و زمان انتخابات ، جایی که گروهی همچون اصلاح طلبان با کمترین حجم تبلیغات شهری برنده این عرصه شدند موجب حیرت همگان شد ولی آگاهان این پیروزی را پیش بینی می کردند و از مدت ها قبل اعلام کرده بودند در این انتخابات تلگرام و شبکه های اجتماعی تعیین کننده خواهند بود و اصلاح طلبان از مدت ها قبل با راه اندازی انواع کانال های خبری و غیرخبری با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده

نقش شبکه های اجتماعی در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر

یک فعال فضای مجازی در یادداشتی به تحلیل نقش این شبکه ها در انتخابات اخیر و رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان در فضای مجازی پرداخت و نوشت: در عرصه سیاست و زمان انتخابات ، جایی که گروهی همچون اصلاح طلبان با کمترین حجم تبلیغات شهری برنده این عرصه شدند موجب حیرت همگان شد ولی آگاهان این پیروزی را پیش بینی می کردند و از مدت ها قبل اعلام کرده بودند در این انتخابات تلگرام و شبکه های اجتماعی تعیین کننده خواهند بود و اصلاح طلبان از مدت ها قبل با راه اندازی انواع کانال های خبری و غیرخبری با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده
نقش شبکه های اجتماعی در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر

اندروید

اتوموبیل