نقشه اینترنتی برای حذف رقیب عشقی

مرد جوان زمانی که متوجه شد عشق قدیمی اش ازدواج کرده، برای انتقام گیری عکس هایی را که از او داشت در لاین و تلگرام منتشر کرد تا باعث طلاق او از همسرش شود. مرد جوان قصد داشت پس از جدایی این زن، با او ازدواج کند.

عکس

دانلود نرم افزار