نقد و بررسی کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه، تالیف دکتر قدیر نصری

نقد و بررسی کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه، تالیف دکتر قدیر نصری
نقد، بررسی و پاسخ به سوالات در خصوص کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه با حضور نویسنده کتاب و جمعی از اساتید و پژوهشگران ارشد روابط بین الملل موضوع پنجمین نشست شبانگاهی فراتاب در تلگرام خواهد بود

نقد و بررسی کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه، تالیف دکتر قدیر نصری

نقد، بررسی و پاسخ به سوالات در خصوص کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه با حضور نویسنده کتاب و جمعی از اساتید و پژوهشگران ارشد روابط بین الملل موضوع پنجمین نشست شبانگاهی فراتاب در تلگرام خواهد بود
نقد و بررسی کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه، تالیف دکتر قدیر نصری

آپدیت نود 32 ورژن 9

پرس نیوز