نظر احمد توکلی درباره گشت نامحسوس

نظر احمد توکلی درباره گشت نامحسوس
احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله…
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.

نظر احمد توکلی درباره گشت نامحسوس

احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله…
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.
نظر احمد توکلی درباره گشت نامحسوس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

bluray movie download