نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد/ایران بیشترین آمار کاربران تلگرام را دارد /آمار بالای آسیب های اجتماعی در تنکابن

نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد/ایران بیشترین آمار کاربران تلگرام را دارد /آمار بالای آسیب های اجتماعی در تنکابن
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تنکابن با اشاره به نفوذ و تأثیرگذاری برنامه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی بر باور قشر عظیمی از افراد جامعه گفت: نظارت های لازم بر نحوه استفاده و تعامل کاربران در فضاهای مجازی در کشور ما وجود ندارد.

نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد/ایران بیشترین آمار کاربران تلگرام را دارد /آمار بالای آسیب های اجتماعی در تنکابن

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تنکابن با اشاره به نفوذ و تأثیرگذاری برنامه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی بر باور قشر عظیمی از افراد جامعه گفت: نظارت های لازم بر نحوه استفاده و تعامل کاربران در فضاهای مجازی در کشور ما وجود ندارد.
نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد/ایران بیشترین آمار کاربران تلگرام را دارد /آمار بالای آسیب های اجتماعی در تنکابن

بک لینک رنک 5

دانلود سریال و آهنگ