نرخ گذاری ارز این بار در«تلگرام»

دلالان ارزی این بار از شبکه های مجازی سر درآورده اند و با وجود ممنوعیت، به این فضا نفوذ کرده اند و اقدام به نرخ گذاری و خرید وفروش ارز از طریق تلگرام و سایر کانال های مجازی می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش شبکه های مجازی، فعالیت و تجارت از طریق این شبکه ها و کانال ها هم رونق گرفته، به ویژه زمانی که قرار نیست برای فعالیتی پول یا مالیاتی پرداخت کرد، گرایش افراد به فعالیت و کسب و کار از طریق این شبکه ها افزایش می یابد.
ممکن است که برخی از فعالیت ها از طریق شبکه های مجازی با حساسیت ها و مشکلی …

وبلاگ اطلاعات

صبحانه