نجات زن مست و نیمه لخت ازمرگ حتمی روی ریل+فیلم و عکس

نجات زن مست و نیمه لخت ازمرگ حتمی روی ریل+فیلم و عکس
رکنا: یک زن جوان که با حالتی مستی روی ریل های قطار بود از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.
این زن جوان که حالت عادی ای نداشت در حال پیاده روی بود که توسط ماموران ایستگاه راه آهن نجات پیدا کرد.
این اتفاق که در یکی از ایستگاه های قطار انگلستان اتفاق افتاد ، باعث ترس و وحشت همگان شد. این زن درهمان حالت بسیار مراقب بود که دچار برق گرفتگی ناشی از ریل های قطار نشود که سر انجام توسط ماموران ایستگاه به لبه ایستگاه کشیده شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

نجات زن مست و نیمه لخت ازمرگ حتمی روی ریل+فیلم و عکس

رکنا: یک زن جوان که با حالتی مستی روی ریل های قطار بود از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.
این زن جوان که حالت عادی ای نداشت در حال پیاده روی بود که توسط ماموران ایستگاه راه آهن نجات پیدا کرد.
این اتفاق که در یکی از ایستگاه های قطار انگلستان اتفاق افتاد ، باعث ترس و وحشت همگان شد. این زن درهمان حالت بسیار مراقب بود که دچار برق گرفتگی ناشی از ریل های قطار نشود که سر انجام توسط ماموران ایستگاه به لبه ایستگاه کشیده شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
نجات زن مست و نیمه لخت ازمرگ حتمی روی ریل+فیلم و عکس

خبرگذاری خوزستان