نامشخص بودن میزان استفاده علمی از تلگرام

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کاربردی پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به بیش از 20 میلیون کاربر فعال در تلگرام گفت: آمار دقیقی در مورد استفاده علمی از تلگرام وجود ندارد و بسیاری از کاربران نمی دانند فعالیت هایشان جرم محسوب می شود.

دانلود سریال و آهنگ

مجله اتومبیل