میلیاردر شدن با لایک و فالوئر

میلیاردر شدن با لایک و فالوئر
پیام که دریافت می شود چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد تا پاسخ دهد. مدیر یکی از پرطرفدارترین کانال های تلگرام است که به گفته خودش، ماهانه ٣٠ میلیون تومان درآمد دارد. برایش در تلگرام می نویسم در حال نوشتن گزارشی درباره کسب وکارهای اینترنتی هستم و می خواهم درباره تجربه او بدانم. او که نام کاربری «منصور قیامت» را دارد و البته نام اصلی اش هم نیست، چند ثانیه بعد پاسخ می دهد: «جواب این سؤال که خیلی واضحه. مخاطب های یک کانال یا پیج وقتی زیاد بشن، می شه تبلیغات گرفت و در کانال یا پیج نمایش داد و کسب درآمد کرد. موضوع پی

میلیاردر شدن با لایک و فالوئر

پیام که دریافت می شود چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد تا پاسخ دهد. مدیر یکی از پرطرفدارترین کانال های تلگرام است که به گفته خودش، ماهانه ٣٠ میلیون تومان درآمد دارد. برایش در تلگرام می نویسم در حال نوشتن گزارشی درباره کسب وکارهای اینترنتی هستم و می خواهم درباره تجربه او بدانم. او که نام کاربری «منصور قیامت» را دارد و البته نام اصلی اش هم نیست، چند ثانیه بعد پاسخ می دهد: «جواب این سؤال که خیلی واضحه. مخاطب های یک کانال یا پیج وقتی زیاد بشن، می شه تبلیغات گرفت و در کانال یا پیج نمایش داد و کسب درآمد کرد. موضوع پی
میلیاردر شدن با لایک و فالوئر

فروش بک لینک

فانتزی