موبایل آنتن نداد، تلگرام عکسها را نفرستاد،خودکشی با موفقیت پایان یافت/ یک اتفاق بسیار عجیب در سبزوار

موبایل آنتن نداد، تلگرام عکسها را نفرستاد،خودکشی با موفقیت پایان یافت/ یک اتفاق بسیار عجیب در سبزوار
اجتماعی – همشهری آنلاین نوشت: چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل ها حلق آویز شده بود.

موبایل آنتن نداد، تلگرام عکسها را نفرستاد،خودکشی با موفقیت پایان یافت/ یک اتفاق بسیار عجیب در سبزوار

اجتماعی – همشهری آنلاین نوشت: چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل ها حلق آویز شده بود.
موبایل آنتن نداد، تلگرام عکسها را نفرستاد،خودکشی با موفقیت پایان یافت/ یک اتفاق بسیار عجیب در سبزوار

فروش بک لینک

روزنامه قانون