ممنوع شدن استفاده از شبکه های اجتماعی برای مقامات روسیه

ممنوع شدن استفاده از شبکه های اجتماعی برای مقامات روسیه
استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع می شود.

ممنوع شدن استفاده از شبکه های اجتماعی برای مقامات روسیه

استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی میل، واتس آپ، وایبر و اسکایپ برای مقام های روسیه ممنوع می شود.
ممنوع شدن استفاده از شبکه های اجتماعی برای مقامات روسیه

مرکز فیلم