مسئولان بی تفاوت به اندازه قاتل “ستایش” مقصرند/ اگر ماجرای “ستایش” برای یکی از فرزندان مسئولان رخ می داد چه می کردند؟

مسئولان بی تفاوت به اندازه قاتل “ستایش” مقصرند/ اگر ماجرای “ستایش” برای یکی از فرزندان مسئولان رخ می داد چه می کردند؟
به گزارش “صبح رابر” ، فرشته روح افزا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص تاثیر عضویت قاتل “ستایش” در کانال های مستهجن تلگرام اظهار داشت : کاری که ما باید برای عدم تکرار پرونده های مشابه به “ستایش” انجام دهیم، شناسایی و جلوگیری از آسیب هایی است که باعث به وجود آمدن جنایت های این چنینی می شود.
وی افزود: فضایی که در جامعه به وجود آمده است، سطح ناامنی را بالا برده، رفت و آمد کودکان و همسایه ها با یکدیگر امری طبیعی است که …

مسئولان بی تفاوت به اندازه قاتل “ستایش” مقصرند/ اگر ماجرای “ستایش” برای یکی از فرزندان مسئولان رخ می داد چه می کردند؟

به گزارش “صبح رابر” ، فرشته روح افزا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص تاثیر عضویت قاتل “ستایش” در کانال های مستهجن تلگرام اظهار داشت : کاری که ما باید برای عدم تکرار پرونده های مشابه به “ستایش” انجام دهیم، شناسایی و جلوگیری از آسیب هایی است که باعث به وجود آمدن جنایت های این چنینی می شود.
وی افزود: فضایی که در جامعه به وجود آمده است، سطح ناامنی را بالا برده، رفت و آمد کودکان و همسایه ها با یکدیگر امری طبیعی است که …
مسئولان بی تفاوت به اندازه قاتل “ستایش” مقصرند/ اگر ماجرای “ستایش” برای یکی از فرزندان مسئولان رخ می داد چه می کردند؟

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال