مزاحم تگرامی زن عموی شاکی از آب درآمد!

مزاحم تگرامی زن عموی شاکی از آب درآمد!
رئیس پلیس فتای استان سمنان از شناسایی و دستگیری یک زن به جرم مزاحمت برای یکی از کاربران تلگرام در سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه سمنان، سرهنگ سید علی میر احمدی اظهار کرد: در پی شکایت یک شهروند سمنانی در خصوص ایجاد مزاحمت و اهانت در شبکه اجتماعی تلگرام رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های اولیه و ارائه مستندات شاکی پرونده که خانمی سمنانی بود مشخص شد متهم اطلاعات کمی از شاکی و خانواده اش در اختیار دارد و با پیام های تهدید آمیز ، آرامش …

مزاحم تگرامی زن عموی شاکی از آب درآمد!

رئیس پلیس فتای استان سمنان از شناسایی و دستگیری یک زن به جرم مزاحمت برای یکی از کاربران تلگرام در سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه سمنان، سرهنگ سید علی میر احمدی اظهار کرد: در پی شکایت یک شهروند سمنانی در خصوص ایجاد مزاحمت و اهانت در شبکه اجتماعی تلگرام رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های اولیه و ارائه مستندات شاکی پرونده که خانمی سمنانی بود مشخص شد متهم اطلاعات کمی از شاکی و خانواده اش در اختیار دارد و با پیام های تهدید آمیز ، آرامش …
مزاحم تگرامی زن عموی شاکی از آب درآمد!

موزیک سرا