مزاحم تلگرامی در سمنان دستگیر شد

مزاحم تلگرامی در سمنان دستگیر شد
به گزارش خبرگزاری موج ؛ سرهنگ سید علی میر احمدی اظهار داشت: در پی شکایت شهروندی سمنانی مبنی بر ایجاد مزاحمت و اهانت در شبکه اجتماعی تلگرام رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده کنندگان فضای مجازی از شناسایی و دستگیری خانم مزاحم تلگرامی خبر داد و گفت: در بررسی های اولیه و ارائه مستندات شاکی پرونده که خانمی سمنانی بود مشخص شد متهم اطلاعات کمی از شاکی و خانواده اش در اختیار دارد و با پیام های تهدیدآمیز، آرامش را از وی گرفته است.
رئیس پلیس فتای استان سمنان از …

مزاحم تلگرامی در سمنان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری موج ؛ سرهنگ سید علی میر احمدی اظهار داشت: در پی شکایت شهروندی سمنانی مبنی بر ایجاد مزاحمت و اهانت در شبکه اجتماعی تلگرام رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده کنندگان فضای مجازی از شناسایی و دستگیری خانم مزاحم تلگرامی خبر داد و گفت: در بررسی های اولیه و ارائه مستندات شاکی پرونده که خانمی سمنانی بود مشخص شد متهم اطلاعات کمی از شاکی و خانواده اش در اختیار دارد و با پیام های تهدیدآمیز، آرامش را از وی گرفته است.
رئیس پلیس فتای استان سمنان از …
مزاحم تلگرامی در سمنان دستگیر شد

گوشی موبایل