مدیریت پیامک ها با اپلیکیشن KK SMS

مدیریت پیامک ها با اپلیکیشن KK SMS
KK SMS اپلیکیشنی همه فن حریف برای ارسال و دریافت پیامک است که امکانات جذابی مانند صندوق خصوصی، لیست سیاه، ابزار پشتیبان گیری از پیامک ها و … در پوسته ی مارشملویی برنامه در اختیار شما قرار خواهند گرفت. با وجود آنکه پیام های اینترنتی و اپلیکیشن های پیام رسان مانند تلگرام یا واتس اپ در حال حکم فرمایی مطلق بر دنیای پیام ها هستند …

مدیریت پیامک ها با اپلیکیشن KK SMS

KK SMS اپلیکیشنی همه فن حریف برای ارسال و دریافت پیامک است که امکانات جذابی مانند صندوق خصوصی، لیست سیاه، ابزار پشتیبان گیری از پیامک ها و … در پوسته ی مارشملویی برنامه در اختیار شما قرار خواهند گرفت. با وجود آنکه پیام های اینترنتی و اپلیکیشن های پیام رسان مانند تلگرام یا واتس اپ در حال حکم فرمایی مطلق بر دنیای پیام ها هستند …
مدیریت پیامک ها با اپلیکیشن KK SMS

بازی