لغو محدودیت نقل و انتقال بانکی به یورو

لغو محدودیت نقل و انتقال بانکی به یورو
رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و هم چنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.
به گزارش ایسنا، رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت ک …

لغو محدودیت نقل و انتقال بانکی به یورو

رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و هم چنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.
به گزارش ایسنا، رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت ک …
لغو محدودیت نقل و انتقال بانکی به یورو

bluray movie download